top of page

Barnefysioterapi

 

Fysioterapi for barn og unge har som mål å bevare eller bedre barn og unges funksjonsevne. Fysioterapeuten tar utgangspunkt i at bevegelsesglede og mestring er viktige grunnpilarer for fysisk og psykisk helse. Bevegelse er en sentral innfallsvinkel både for helsefremmende, sykdomsforebyggende og kurativt arbeid. Barn som får hjelp fra oss ved Spina Fysioterapi og manuell terapi kan ha alt fra lette funksjonsforstyrrelser til mer sammensatte multifunksjonforstyrrelser.

 

Også barn med andre funksjonsvansker, som psykososiale vansker og avvikende eller forsinket bevegelsesutvikling har behov for fysioterapi. Fysioterapeuten samarbeider med foreldre, leger, helsesøstre og pedagogisk personell for å tilrettelegge situasjonen for barn med spesielle behov.

 

Behandlingen kan skje hjemme hos barnet, i barnhage eller på vårt institutt.

 

All fysioterapi for barn under 12 år dekkes av det offentlige. Hvorvidt det dekkes  fullt ut etter 12 år er avhengig av diagnosen.

 

Spørsmål om fysioterapi for barn kan rettes til Heidi Wiik

bottom of page